009/2010
  1. כתוצאה מהסערה האחרונה נוצר שרטון בכניסה למרינה הרצליה הגבול המזרחי של השרטון, מסומן במצופים אדומים.  כלי שייט נדרשים לתאם את הכניסה והיציאה עם מנהלת המרינה ולהיזהר בעת הכניסה והיציאה .
  2. רצ"ב שרטוט המתאר את נתיב הכניסה /יציאה.
  3. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוחות המודעות
  4. תוקף ההודעה: מיידית.

אזהרת נווט עקב שרטון חול בכניסה למרינה הרצלייה