010/2010
  1. בעקבות טביעת ספינת דייג בכניסה המערבית לנמל יפו, נחסמה הכניסה לנמל באופן חלקי
  2. על פי הוראות מנהל הנמל אסורה הכניסה והיציאה לכלי שייט שאורכם מעל 7 מטרים, עד אשר תימשה ותפונה ספינת הדייג שטבעה
  3. מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם ההודעה על לוחות המודעות
  4. תוקף ההודעה: מיידית

להורדת הקובץ