006/2011
  • בסמוך למרינה ת"א, בצמוד לשובר הגלים המערבי, עד למרחק של כ- 100 מטרים מערבה ממנו, מבוצעות עבודות ימיות לשיקום שובר הגלים
  • באזור תנועת כלי שייט העוסקים בעבודות השיקום
  • האזור מסומן ב- 6 מצופים צהובים גדולים ובאורות מנצנצים בכל כ- 70 מטרים
  • אזור העבודה מוגדר סגור זמנית עד למועד סיום העבודות
  • כלי שייט נדרשים להגביר ערנות בעת הכניסה והיציאה למרינה ולהימנעות משייט בקרבת אתר העבודה
  • העבודות צפויות להסתיים לקראת סוף חודש אוגוסט 2012
  • מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות
  • תוקף ההודעה מיידית

להורדת הקובץ