008/2011
  • החל מתאריך 20/11/2011 צפוי להתחיל פרוייקט העברת חול להזנת חופי הקריות
  • הפרוייקט צפוי להמשך כ- 60 ימים
  • במהלך ימים אלו יוצב צינור צף בניצב לחוף, המחובר לאוניית המחפר "SIMI", באזורים בהם ישפך החול לחוף
  • איזורי העבודה אינם מסומנים במצופים או בסימון אחר. רצ"ב תצלום המתאר את אתרי העבודה
  • כלי שייט נדרשים שלא להתקרב לאזורי העבודה ולהגביר ערנות ולנהוג במשנה זהירות
  • מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות

להורדת הקובץ