001/2012
  • כתוצאה מסחף חול, נוצר שרטון חול בנתיב הכניסה למרינה הרצליה
  • רוחב הנתיב עומד על כ 15 מטרים
  • השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים
  • כלי שיט נדרשים לזהירות בעת הכניסה וביציאה מהמרינה
  • מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות
  • רצ"ב מתווה המתאר את נתיב הכניסה למרינה

להורדת הקובץ