002/2012
  • בהסתמך על הודעתו של מנהל מרינה הרצליה ובהמשך להודעה למשיטים 001/2012 שבסימוכין, הצטברה כמות חול נוספת ,המצרה את רוחב פתח המרינה וגורמת לשינוי בעומק המים המגביל את כניסת ויציאת כלי שיט במרינה הרצליה
  • רוחב הנתיב עומד על כ- 7 מטרים והעומק המזערי על 2.4 מטרים
  • השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים
  • כלי שיט נדרשים לזהירות יתר בעת הכניסה וביציאה מהמרינה
  • מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות
  • רצ"ב מתווה המתאר עומק את המים בנתיב הכניסה למרינה

להורדת הקובץ