003/2012
מאילוצים הצפויים במהלך המחצית הראשונה של חודש מאי 2012 לא יבוצעו בדיקות כושר שייט במועדים, כפי שנקבע בתחזית השנתית כדלקמן:
  • בתאריך 01/05/2012 מבוטל כושר שייט במרינה אשדוד
  • בתאריך 06/05/2012 מבוטל כושר שייט במעגן שביט
  • בתאריך 08/05/2012 מבוטל כושר שייט במרינה אשקלון
בשאר האתרים יתקיימו בדיקות כושר השיט כסדרם, כפי שפורסם בתחזית השנתית.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות ולידע בעלי כלי השיט העוגנים בתחומם.

להורדת הקובץ