004/2012
1.  חברת YAMAHA פרסמה הודעה כי באופנועי ים מדגמי VX1800 ו - VX1800A משנות ייצור 2011 ו- 2012 יש פגם בג'ט. יצאה הודעה מטעם החברה להחלפת הג'ט  NOZZLE .

בעלי אופנוע ים מהדגמים ושנות הייצור הנ"ל נדרשים לפנות ליבואן הרשמי של חברת YAMAHA על מנת להחליף את החלק הפגום.

על בעלי כלי השייט מדגמים אלו להציג במשרדנו אישור על החלפת החלק כתנאי לחידוש רישיון השייט ובדיקתו.

רצ"ב: העתק מהודעת החברה.

2.  מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.

להורדת הקובץ