005/2012
בין התאריכים 08/07/2012 ועד יום 27/07/2012 תבוצע חפירה ארכיאולוגית תת-ימית בעכו בסמוך לכניסה לנמל. החפירה מבוצעת באותו אזור בו בוצעו סדרות החפירות הקודמות בספטמבר 2006, ביוני 2007 וביוני 2008

אתר החפירות תחום ב-4 נקודות ציון כדלקמן:

32°55′07″N   32°55′09″N   32°55′10″N   32°55′08″N
35°04′18″E   35°04′18″E   35°04′26″E   35°04′26″E

הצלילות מבוצעות על כלי שייט וכן בשרידי הנמל הפניקי מזרחית לסוללה התת-ימית המקשרת את מגדל הזבובים עם החוף.

הצלילות יבוצעו בשעות היום בלבד, בימים א'-ו', כתלות במצב הים.

האתר יוקף בשרשרת מצופים אדומים/כתומים צפופה, שתוטל במקום מדי בוקר בימי הצלילה ותיאסף מדי ערב.

בכל עת ביצוע צלילה באתר, תמצא בצמוד לשטח הצלילה סירת פיקוח נושאת דגל צלילה.

כלי שייט נדרשים לזהירות יתר ושמירת מרחק בטחון.

רצ"ב מפה המתארת את איזור החפירות.

מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות.

להורדת הקובץ