006/2012
ביום 19/07/2012 פורסמו תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (תיקון), התשע"ב - 2012 (להלן - התיקון).
להלן תמצית מעיקרי התיקון:

השטת אופנועי הוגבלה למעט בים בים תיכון, בים המלח, בימת כינרת ובמפרץ אילת.
חל איסור להשטת אופנוע ים באתרים אחרים מהמפורט לעיל.

הוראות מיוחדות למפרץ אילת
א. אין להשיט כלי שיט הגורר אחריו מצנח, במרחק הקטן מ- 1,000 מטרים מקו החוף.
ב. אין להשיט אופנוע ים במרחק הקטן מ- 1,000 מ' מקו החוף בחוף הצפוני ובמרחק הקטן מ- 500 מ' בחוף (מערבי) , למעט לצורכי מעבר וכמפורט בס' 10 לתיקון (תקנה68 א. לתקנות).
הורדת אופנועי הים לים תתאפשר ברצועת חוף הגובלת בגבול ישראל ירדן .
קו ה - 1000 מטרים מהחוף הצפוני נמצא בקו דמיוני מהקצה הדרומי של ממשה חיל הים (צמוד לחוף החשמל) ומזרחה לכוון עקבה שבירדן לקצה הדרומי של מצופי סימון הגבול .
קו ה- 500 מטרים מהחוף המערבי עובר מזרחית ב- 200 מטרים מקו מצופי סימון 300 מטרים שמוצבים לאורך החוף.

על המשיט והנוסעים באופנוע הים חלה חובה לחגור חגורות הצלה וללבוש בגדי מגן מתאימים - בגדי (מכנסי) המגן צריך שיהיו מבד עבה, גמיש ואטום למים ושיכסו את חלקו התחתון של גוף הלובש מן הברכיים עד המותניים לפחות, בדומה למכנסי חליפת גלישה או צלילה.

על משיט אופנוע הים חלה חובה לתדרך את הנוסעים לגבי מצבים אפשריים בעת השייט כמפורט בס' 6 לתיקון (תקנה 26 ט 1 לתקנות). כמו כן, על משיט אופנוע ים להזהיר את כל הנוסעים בו לפני האצה או ניתור על גלים, כי עליהם לשפר את אחיזתם.

בכלי שיט הגורר גולש סקי, מיתקן נגרר או מצנח, תותקן מנורה המאירה באור כתום מנצנץ הנראה בזוית של- 360° לטווח שלא יפחת מ- 500 מטרים באור יום; המנורה תופעל בכל עת שכלי השיט גורר גולש סקי או מיתקן נגרר או מצנח שעליו מצויים נוסעים.

בתחום מרינה אילת, כהגדרתה בצו הנמלים (הכרזת נמל מרינה אילת), התש"ע - 2010 אין להשיט כלי שיט להשטה עצמית שייעודו הרשום ברישיון השיט הוא להשכרה, אלא אם כן המשיט הוא בעל כלי השיט או בעל תעודת משיט.

חל איסור על כל סוגי כלי השיט, למעט סירת משוטים, לשוט או להפעיל מדחפים במרחק הקטן מ - 200 מטרים מכלי שייט או מצוף שעליהם הונף דגל צוללים. עוד נקבע בתקנות כי דגל צוללים (קוד דגל A) יהיה מדגם קשיח (לא מבד).

להורדת הקובץ