009/2012
בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה- 8.

לקראת עבודות הארכת רציף בנמל אילת לכיוון דרום, יתבצעו מדידות וסקר סיסמי למיפוי תת קרקעי באזור האתר המתוכנן.

הסקר והמדידות יבוצעו בין התאריכים 23/12/2012 ועד 26/12/2012 במהלך שעות היום בלבד.

הפעילות תבוצע ע"י כלי שייט של חב' "גל-ים" ותהיה מלווה ברעשים הנובעים ממחולל לחץ אוויר, המשמש כמקור אנרגיה לפולס אוויר בלחץ גבוה.

האתר מסומן בתרשים הרצ"ב.

כלי שייט נדרשים להיזהר ולהתרחק מאזור הפעילות במועדים הנ"ל.

להורדת הקובץ