002/2013
החל מתאריך 19/04/2013 בצהריים, למשך כ- 3 חודשים, יבוצעו עבודות חפירה ,העמקה ופיזור בסמוך לפתח מרינה אשדוד ולפתח נמל אשדוד וכן לצורך בניית מתקן התפלה . (ע"י כלי השיט "AMAZONE", "JACOMINA" ו- "BUFFEL").
אזור החפירה הינו רצועת חוף שבין נמל אשדוד למרינה אשדוד ובטווח של עד 500 מטר מקו החוף.ואזור הפיזור צפונית לפתח נמל אשדוד.

רצ"ב נספח א'  המתאר את האזור, המוגדר ברשת הגיאוגרפית (עפ"י W.G.S 84).

כלי שיט נדרשים לשמור מרחק ביטחון  של 500 מטרים מאזורי העבודה ונדרשים להימנע מכניסה לאזורי העבודה .בעת התקרבות לצורך כניסה והיציאה למרינה אשדוד,יש לשמור טווח בטיחות של 250 מטרים לפחות מכלי השיט העוסקים בעבודה.
מנהלי מרינות ומעגנות מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

להורדת הקובץ