003/2013
  • כתוצאה מסחף חול נוצר שרטון חול בנתיב הכניסה למרינה הרצליה
  • עומק המים בנתיב המסומן הוא כ- 3.2 מטר
  • השרטון נמצא בחלקו המזרחי של פתח המרינה ומסומן על ידי שורת מצופים אדומים
  • כלי שיט נדרשים לזהירות בעת הכניסה וביציאה מהמרינה
  • מנהלי מרינות מתבקשים לפרסם הודעה זו על גבי לוחות המודעות
רצ"ב: מתווה המתאר את הנתיב.

להורדת הקובץ