004/2013
 • בין התאריכים 29.9.2013 ועד יום 22.10.2013 תבוצע חפירה ארכיאולוגית תת-ימית בעכו בסמוך לכניסה לנמל. החפירה מבוצעת באותו אזור בו בוצעו סדרות החפירות הקודמות בספטמבר 2006, ביוני 2007, ביוני 2008 וביולי 2012
 • אתר החפירות תחום ב- 4  נקודות ציון כדלקמן:
            4                        3                          2                        1
   32°55′6.3″N          32°55′09″N           32°55′9″N            32°55′6.3″N
  35°04′19.3″E        35°04′19.3″E        35°04′20.8″E        35°04′20.8″E

 • הצלילות מבוצעות על שרידי כלי שייט עתיק
 • הצלילות יבוצעו בשעות היום בלבד, בימים א'-ו', כתלות במצב הים
 • האתר יוקף בשרשרת מצופים אדומים/כתומים צפופה, שתוטל במקום מדי בוקר בימי הצלילה ותיאסף מדי ערב
 • בכל עת ביצוע צלילה באתר, תמצא בצמוד לשטח הצלילה סירת פיקוח נושאת דגל צלילה
 • כלי שייט נדרשים לזהירות יתר ושמירת מרחק בטחון
רצ"ב: מפה המתארת את איזור החפירות.

להורדת הקובץ