תאריך 8/05/2014
הודעה לימאים/משיטים מספר 002/2014 | סימוכין 13250414

בהתאם להודעת רשות הטבע והגנים ובהתאם לחוק הגנים הלאומיים ושמורות טבע, חל איסור דיג והכנסת כלי שיט ממונע לשמורת טבע חוף "כורסי" (שפך נמל סמך).
בכדי להקל בזיהוי האתר ע"י דייגים ו/או משיטים, סומן האתר בעזרת 9 מצופים (מסוג מצופי עיפרון) העשויים מצינורות 6" (אינטש) והצבועים בצבע אדום לבן.
המצופים מסמנים את גבול שמורת הטבע. רצ"ב העתק ממפה המתארת את מיקום המצופים. כלי שיט נדרשים להיזהר ולהימנע מלהיכנס לאזור המסומן.

להורדת ההודעה כ-PDF