תאריך 2/10/2013
הודעה לימאים/משיטים מספר 007/2013 | סימוכין 15322913

כתוצאה מליקויי בטיחות והדרדרות חמורה במצבו של מזח 9 בנמל יפו ובהתאם להודעתו של מרכז בכיר תפעול נמלים ומעגנות,קימת סכנה ממשית לשימוש במזח ולפיכך חל איסור שימוש במזח 9 לצורכי עגינה, פעילות כלי שייט ופעילות אנשים.

סגירת המזח החל מיום 07/10/2013 שעה 16:00.

תוקף ההודעה מיידית.

להורדת ההודעה כ-PDF