נמלי ישראל: חיפה, אשדוד ואילת

  • משנעים 99% מהמטענים לישראל וממנה (לא כולל פחם)
  • מעל 40 מליון טון מטענים: כ-22 מליון טון יבוא, 18 מליון טון יצוא
  • תחזית לשנת 2020: כ-65 מליון טון מטענים
  • 5,500 אוניות בשנה
  • כ- 2,500 עובדים
  • הכנסות: כ-2.1 מיליארד ש"ח
  • הוצאות: כ-1.5 מיליארד ש"ח, כולל כ-150 מליון ש"ח תמלוגים שוטפים ומיוחדים שהועברו למדינה
  • השקעות בפיתוח: כ-500 מיליון ש"ח לשנה

רשות הנמלים שתפקידיה היו "לתכנן, לבנות, לפתח, לנהל, להחזיק ולהפעיל ביעילות" את נמלי חיפה, אשדוד ואילת, הייתה תאגיד סטטוטורי שפעל כגוף כלכלי עצמאי, שהכנסותיו מגביית אגרות בעבור שירותי נמל. עם זאת, תוכניות הפיתוח שלה הותנו באישור הממשלה ותעריפיה נקבעו בידי שר התחבורה ושר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
בשנת 2003 החלה ממשלת ישראל בהכנות ליישומו של שינוי מבני עמוק בניהול הנמלים, שנחשב לאחד המהלכים הכלכליים החשובים במשק. תהליך זה היה מורכב ביותר ורשות הנמלים, עם משרדי התחבורה והאוצר, קידמו אותו בהצלחה למרות הקשיים שהתעוררו בדרך. הרפורמה יצאה לדרך בשנת 2005, עם השלמת חוק רשות הספנות והנמלים.