הנחייה זו, של רשות הספנות והנמלים מסדירה את הנהלים לשינוע של חומרים מסוכנים וממשק בין הנמל והאוניות בנמלי ישראל. ההנחייה מבוססת בעיקרה על קודים בינלאומיים לשינוע חומרים מסוכנים בים וכמו כן על חיקוקי הספנות של מדינת ישראל.

נהלים ותקנות לטעינת חומרים מסוכנים ומטען בתפזורת