בפברואר 2005 החל נמל אילת לפעול כחברה ממשלתית עצמאית, לפי חוק רשות הספנות והנמלים. הפיכת נמל אילת לחברה, תתרום לקידום הפוטנציאל העסקי הטמון בנמל ובתשתיותיו.

פריקת אונייה ברציף הנמל

נמל אילת נהנה מיתרון גיאוגרפי אסטרטגי, המעניק לו יתרון יחסי על פני נמלי הים התיכון. שדרוג רמת השירות יאפשר לממש פוטנציאל זה ולהסיט לנמל מטענים שיועדו לנמלים אחרים, ותעניק לנמל אילת דחיפה מהותית בהפיכתו לאחד הנמלים החשובים ביותר לסחר בין מדינת ישראל למזרח הרחוק, הודו, אוסטרליה ודרום אפריקה