נמל אילת משנע למעלה משני מיליון טונות אשלג ופוספטים בשנה. זה מטען רגיש ובעל פוטנציאל זיהום גבוה והטיפול בו מחייב שמירה קפדנית ותקנות מחמירות לשם הגנה על אוצרות הטבע הייחודיים של מפרץ אילת. הנהלת הנמל נוקטת צעדים מיוחדים לעמידה בתקני איכות הסביבה ולמניעת זליגה של מחצבים למימי המפרץ, לשמירה על המשאב הטבעי הלאומי - הים. 

בין הצעדים שננקטו:
  • איטום מחסנים
  • איטום בורות פריקה והתקנת מערכות לשאיבת אבק מרחף
  • התקנת "מטען חכם" המונע פליטת אבק בעת ההטענה. מתקן ייחודי ויחיד מסוגו בארץ ואף בעולם כולו
  • הצבת ארבע תחנות ניטור אבק ובדיקת איכות האוויר באזור הנמל