בשנים האחרונות מיושמת בנמל חיפה מדיניות מונחית שירות, שלפיה הלקוח הוא החוליה המרכזית בשרשרת הלוגיסטיקה. כחלק ממדיניות זו, היה נמל חיפה הראשון בנמלי ישראל המספק ללקוח מידע עדכני:
  • מועדי כניסה ויציאה של אוניות
  • תמונה תפעולית הכוללת הקצאת "ידיים" לאוניות
  • מועדי פריקה וטעינה של מכולות
  • אוניות צפויות, אוניות במפרץ ואוניות שהפליגו
יחידת שיווק ומוקד תמיכה: נוסף על שירותי המידע הנרחבים, הוקמה בנמל יחידת שיווק המטפלת ביבואנים וביצואנים, ומוקד תמיכת לקוחות (מת"ל) המטפל באיתור ותיקון תקלות בשרשרת המידע, בעיקר בעבודה עם סוכני מכס וחברות תובלה.
מערכת TOS לניהול מסופי מכולות: המערכת תאפשר הגדלת תפוקות ברציפים והקטנת משך שהיית האוניות והמשאיות בנמל.
נל"ן (נמל ללא ניירת): פרויקט להרחבת מערך התקשורת עם לקוחות הנמל, תוך שילוב חברות התובלה כחלק אינטגרלי, במטרה לצמצם את כמות הניירת התפעולית, להקטין את זמני המתנה בתחנות ולמנוע תופעות זיוף וגניבה של מסמכים.

מסוף נוסעים
מסוף הנוסעים החדיש בנמל חיפה נעזר במיטב הטכנולוגיות ובכל הנדרש לייעול הפעילות ולנוחות מירבית לנוסע. מסוף הנוסעים משלב מרכז קניות פטור ממכס (Duty Free) ופעיל בכל שעות היממה, כל השנה.