מאמצים רבים מושקעים בהפיכת נמל חיפה לידידותי לסביבה, וההשפעה על הסביבה מובאת בחשבון בכל ההחלטות הנוגעות לפיתוחו העתידי. הצעדים שננקטו הם:
  • שילוב שיקולים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות לפיתוח הנמל
  • תפעול מתקני הנמל תוך הקפדה על הפחתה מתמשכת של נזק סביבתי
  • תפעול הנמל ופיתוחו בכפוף לחוקים ולתקנות ובתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה ואימוץ אמות מידה נאותות במקרים שבהם לא קיימת חקיקה כלל
  • מעורבות הנהלת הנמל בפרויקטים קהילתיים בנושאים סביבתיים
  • שילוב שיקולים סביבתיים בתהליך קבלת החלטות לפיתוח הנמל
  • הגברת המודעות והמחויבות הסביבתית בקרב עובדי הנמל, קבלנים וספקים