תוכנית הפיתוח "נמל הכרמל" תזניק את נמל חיפה למאה ה-21, תגדיל במידה ניכרת את יכולת שינוע המטענים בנמל ותשפר את איכות השירות. לביצוע הפרויקט אחראית חברת נמלי ישראל
בשנת 1995 עם התרחבות הסחר הבינלאומי של ישראל, החליטה הממשלה לקדם את פיתוח הנמלים, במטרה לענות על הגידול הצפוי בתנועת המטענים ולספק רמת שירות נאותה למשתמשי הנמל. כחלק ממגמה זו, הוחלט על הרחבת שטחו והיקף פעילתו של נמל חיפה, כמנוף מרכזי לעידוד סחר החוץ של ישראל ולחיזוק מטרופולין חיפה והצפון.

נמל הכרמל - שלב א'

ביולי 2005 הונחה אבן היסוד לפרויקט נמל הכרמל - שלב א'. העבודות בפרויקט בעיצומן ויגיעו לעלות כוללת של 1.1 מיליארד ש"ח.
בשלב הראשון יובש שטח בים, שעליו הולך ומוקם מסוף מכולות מתקדם לקליטת אוניות מכולה גדולות וכן רציף משנה למטענים באורך 250 מ' ובעומק של עד 15.5 מ'. ברציפים החדשים יותקן ציוד פריקה וטעינה משוכלל ומערכות טכנולוגיות מתקדמות.
מסוף הכרמל מתוכנן להגדיל את קיבולת הנמל בכ-450 אלף מכולות בשנה, והוא צפוי להסתיים בתחילת 2009.

התקדמות העבודות בפרוייקט 'נמל הכרמל'

מתחם שער מודרני

מתחם שער מודרני, אשר ישרת את רציפי נמל הכרמל והנמל הקיים, ייבנה על פי מודל הקיים בנמלי החוף המערבי בארה"ב. המתחם יכלול 9 נתיבי כניסה ו-12 נתיבי יציאה, מרכז שליטה ובקרה ומערכות מתקדמות לזיהוי ובידוק.
מערכות מתקדמות
כחלק מהפרויקט תופעל מערכת ממוחשבת לתפעול מסופי מכולות (TOS), אשר תשרת את רציפי הכרמל ואת נמל חיפה הקיים.
הפרויקט והסביבה
בכל שלבי התכנון הושקע מאמץ מיוחד בשמירה על איכות הסביבה. חלקים נרחבים בנמל פונו מפסולת ומחומרים מזהמים שהצטברו בהם במהלך השנים, בעיקר בגלל הקרבה למפעלי התעשייה הרבים במפרץ חיפה. על פי הסכם מיוחד עם המשרד להגנת הסביבה, יופנה חלק ניכר מהחול שייחפר מלב המפרץ למילוי הרציפים, ולשימור ועיבוי רצועת החוף של חיפה מדרום ומצפון.