ב-2007 אישרה ממשלת ישראל את ביצוע השלב הראשון בתוכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים ל-50 השנים הבאות. התוכנית גובשה על ידי חברת נמלי ישראל בראייה ארוכת טווח, על מנת לפתח מערכת תחרותית, מתקדמת ויעילה. שלבי הפיתוח הבאים ייגזרו מהתוכנית ויאפשרו את קידומו של היעד המרכזי של הרפורמה - יצירת תחרות אמיתית בענף.