נמל טבריה ומעגנות הכנרת

הכנרת הוגדרה נמל ימי עוד בתקופה המנדטורית. האגם משמש מאגר ראשי למי השתייה של ישראל ואתר נופש, תיירות וספורט. בכנרת פועלים כ-20 כלי שיט המיועדים לפעילות נופש ותיירות וכלי שיט נוספים המשמשים לספורט ימי. כלי השיט עוגנים בשש מעגנות הפזורות לאורך חופי הכנרת: עין גב, גינוסר, מעגן הדיג בטבריה, מעגן ה"לידו" ושתי מעגנות בטיילת המרכזית של טבריה.

רשות הספנות מקדמת תוכניות פיתוח לנמל ולמעגנות, הכוללת את נמל הדיג בטבריה, מעגן חדש בטיילת של טבריה ומימשה לכלי שיט בכנרת.

תקנות הנמלים (בטיחות השיט) (הוראת שעה), התשע"ג - 2013, הגבלת רישיונות שיט חדשים - החלפת כלי שיט קיים בחדש