נמל תל-אביב, השוכן מדרום לשפך הירקון, הוקם בשנת 1936 בעקבות שביתות בנמל יפו. הנמל שימש לתנועת סחורות ונוסעים, עד לסגירתו הסופית ב-1965, עם הקמת נמל אשדוד. הפעילות בנמל חודשה כמעגנת סירות ב-1994.

נמל תל-אביב

בשנים האחרונות מפתחת חברת "אוצר מפעלי ים", המנהלת את הנמל, את אזור הרציפים לאזור בילוי פופולרי, המנצל את מרחבי הנמל ההיסטורי (ומתחם "יריד המזרח" הצמוד אליו) ואת מבני הענק הריקים.
שטח מעגנת הנמל הוא כ-12 דונם ועומק המים המירבי הוא כ-1.5 מ'. כיום יכולים לעגון בנמל כלי שיט קטנים באורך עד 7 מ' ושוקע עד מטר אחד. נקודת פריקת דלקים בים הפתוח, השייכת גם היא לנמל, שימשה לקשירת מכליות דלק לתחנת הכוח "רדינג".