מעגן הדיג נמצא ממזרח לנמל חיפה
, באזור שפך נחל הקישון. המעגן הוקם בשנות ה-50 על ידי משרד התחבורה ומשרד החקלאות, שניהל אותו עד שנת 1995 שבה הועבר המעגן לניהול רשות הנמלים. בשנת 2000 הוקמה במקביל לנמל הדיג מרינה לכלי שיט פרטיים. ב-2005 הושלמו התוכניות לפיתוח ימי, וקיימת תוכנית לפיתוח מסחרי עתידי. שטח המעגן הכולל הוא 350 דונם, ובו כ-850 מ' רציפים קבועים וכ-370 מ' רציפים צפים. התפוסה הכללית היא 100 ספינות דיג ו-350 כלי שיט פרטיים.