המרינה
שוכנת למרגלות שדרת בתי המלון וכיכר אתרים. שטח המתחם כ-44 דונם ועומק המים המירבי כ-4 מ'. המרינה מוגנת בשוברי גלים ממערב ומצפון ובה שמונה רציפים המאפשרים עגינת 320 כלי שיט פרטיים. ניתן לאחסן בה באחסנה יבשה כ-200 כלי שיט קטנים למטרות ספורט. המרינה מנוהלת על ידי החברה העירונית "אתרים".

מרינת ''אתרים'', תל-אביב