המרינה
, שהחלה לפעול בשנת 1999, פרושה על 100 דונם ועומקה המירבי 4.5 מ'. המרינה בנויה בצורת מנורה בעלת רציף מרכזי ושמונה רציפים היוצאים ממנו, באורך כולל של 2,200 מ'. שני שוברי גלים דמויי קשת מקיפים את המרינה מצפון ומדרום ומגנים עליה מפני סערות. במרינה כ-550 מקומות עגינה ומספנה לתחזוקת כלי שיט. בשטח המספנה נפתח מרכז ימי שישמש בעתיד לצלילה, מרכז מסחרי ומרכז גלישה ימי.

מרינת אשדוד - הדמיה