המרינה
פרושה על 68 דונם ועומקה המירבי כ-4 מ'. רציף מרכזי מחלק את המרינה לשניים, וממנו יוצאים שמונה רציפים באורך כולל של 1,550 מ'. המרינה מוגנת מסערות בשני שוברי גלים המקיפים אותה. במרינה כ-600 מקומות עגינה ובמקום פועלות כמה אגודות ימיות. המרינה כוללת שטחי אחסנה ומנוף שער בעל כושר הרמה של עד 100 טון, המאפשר הספנת כלי שיט קטנים ובינוניים. תוכניות פיתוח המזחים הסתיימו וקיימת תוכנית לבניית מרכז מסחרי.