בתאריך 1 מארס 1997 נכנס לתוקף סילבוס מעודכן לכלי שייט קטנים. היה זה מסמך מעודכן לאותה תקופה אשר איגד בתוכו את הדרישות סוגי הידע ורמת הדרישות ממשיטי כלי שייט קטנים בכלי השייט השונים בהם מטפל מינהל הספנות באמצעות המחלקה לכלי שייט קטנים. מאז חלו שינויים המשפיעים על הדרישות וההגדרות השונות וגם נצבר ידע וניסיון בשיטות השונות של הבחינות העיוניות והמעשיות, דבר שחייב בדיקה מחודשת של הקיים ועדכונו ברוח הזמן.

כוונתנו להכיל במסמך זה את כל הקשור בהסמכות השונות של המשיטים, החל מהגדרת כלי השייט השונים, דרך דרישות היסוד מהרוצים לקבל תעודות הסמכה וכלה בידע הנדרש כדי לקבל את תעודת ההסמכה ושיטת הבחינה.

הידע המתבקש בחוברת זו הינו יסוד עליו צריכים להבנות משיטים לסוגיהם השונים. מעבר קורס זה או אחר ועמידה בבחינות אינו מהווה תחליף להכרה יסודית של המשיט את כלי השייט אותו הוא מפעיל והתעדכנות בתכונות הציוד אותו הוא נושא בכלי השייט.

אין בכוונתנו לציין כפתיח את מכלול התקנות התקפות בעת הפעלת כלי שייט, ברם חובות יסוד עיקריות למשיטים הינן:
  1. חובתו של המשיט לוודא כשירותו של כלי השייט טרם הפלגה
  2. אחריותו העליונה של המשיט לבטיחות הצוות ו/או הנוסעים
  3. קיום ערנות ותצפית מתמדת בעת הפלגה
  4. חובת הגשת סיוע להצלת חיי אדם
  5. בדיקות תדירות של כלי השייט בעת הפלגה ולפניה
הוראות מסמך זה ייכנסו לתוקף בתאריך 1 יולי 2001, ועם כניסתן יבוטל תוקפן של ההוראות הקודמות אשר נכתבו בינואר 1997 ונכנסו לתוקף במרס 1997.

 סילבוס למשיטי כלי שייט קטנים