האחריות על תפעול נמל יפו עברה מהמדינה לעיריית ת"א בשנת 2007. ממועד העברת האחריות על פעילות הנמל , בוטלו אגרות כלי השיט והנמל פועל ללא פיקוח של המדינה על מחירי השירותים .

תקנות הנמלים (רישיונות כניסה לנמל), תשט"ז 1956 - ( להלן - התקנות), מסדירות את גובה אגרות הכניסה לנמל יפו, תקנות אלו עדיין בתוקף וזאת למרות שהנמל איננו מופעל על ידי המדינה ולכן אנו פועלים לבטלן.
לאחר ביטול התקנות הנ"ל,  כניסה וחניית הרכבים לנמל יהיו באחריות  עיריית ת"א או הגורם המוסמך מטעמה למתן השירותים בנמל.

במידה ותרצו להגיב בנידון, הנכם רשאים להעביר התייחסות בכתב  עד לתאריך 10/08/2016.

 ביטול תקנות הנמלים להורדה