רשות הספנות והנמלים, אגף כלי שיט קטנים מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת תרגום לערבית ואנגלית של בחינות ההסמכה למשיטים, בטרם יוחלט על ניסוח סופי.

ניתן להוריד את נוסח הטיוטה של המאגר מאתר רשות הספנות והנמלים, כמו כן ניתן לקבל בפנייה למר אמג'ד אלמן ברשות הספנות והנמלים, בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת התרגום, מוזמן לעשות זאת בפנייה לכתובת הדוא"ל שצוין.

יש להעביר את ההערות עד ליום ג' ה 01.11.2016, שעה 12:00.

לאחר מועד זה  יגובש נוסח סופי של התיקון למאגר בחינות משיטים בשתי השפות ערבית ואנגלית, ככל שיוחלט לפרסמו, תוך כדי התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד האמור.
האמור לעיל אינו מהווה התחייבות למתן תמיכה.