מדידות מטאורולוגיות בלב ים הינן בעלות חשיבות עליונה על מנת לשפר את האזהרות המטאורולוגיות ואת התחזיות לימאות וחשובות גם לצרכים אקלימיים.

אמנת בטיחות החיים בים (SOLAS) מנחה את המדינות שהינן צד לאמנה, ובכלל זה מדינת ישראל, לעודד אניות לבצע תצפיות מטאורולוגיות תוך שימוש בציוד תקני ולשלוח אותן לרשת המידע המטאורולוגית העולמית.

בפרויקט האניות המתנדבות (VOS) של ארגון המטאורולוגיה העולמי משתתפות כ- 3,000 אניות, והן מבצעות תצפיות מטאורולוגיות ומשדרות אותן בשידור לווייני למרכזים עולמיים.

על מנת לשפר את המדידות ולייעל את תהליך ותדירות שליחת הנתונים, מותקנות כיום ברחבי העולם כ- 300 תחנות מטאורולוגיות אוטומטיות על אניות, והן מודדות ושולחות באופן אוטומטי (ללא צורך בהתערבות אדם) פרמטרים מטאורולוגים שונים, הנקבעים מראש.

השירות המטאורולוגי הישראלי משתתף בפרויקט האניות המתנדבות, ומבקש במסגרת קול קורא זה לאתר כלי שיט מתנדב אחד שיוצב על סיפונו מתקן מדידה מטאורולוגי אוטומטי.
התקנה זו תהיה פיילוט לבחינת הטכנולוגיה והתועלת שבמכשור אוטומטי כזה. גודל הציוד המותקן יהיה כמטר מעוקב, והוא יכלול חיישנים למדידת משתנים מטאורולוגים כגון לחץ, טמפרטורה, לחות ורוח וכן יאגור נתונים ומודם לווייני.
מתקן המדידה האוטומטי ירכש, יותקן, יתוחזק, יכויל ויבוטח על חשבון השמ"ט. כמו כן, עלות משלוח הנתונים תחול על השמ"ט.