רשות הספנות והנמלים, אגף כלי שיט קטנים מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת התרגום של מבחני הסמכת למשיטים בשתי השפות ערבית ואנגלית, בטרם יוחלט על ניסוח סופי.
מצ"ב תרגום מאגר בחינות ההסמכה בשתי השפות להערות .

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת התרגום, מוזמן לעשות זאת בפנייה לכתובת הדוא"ל - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
יש להעביר את ההערות עד ליום א' 30.04.2017.

לאחר מועד זה  יגובש נוסח סופי של התיקון למאגר בחינות משיטים בשתי השפות ערבית ואנגלית, ככל שיוחלט לפרסמו, תוך כדי התייחסות לפניות שנתקבלו עד למועד האמור.
האמור לעיל אינו מהווה התחייבות לביצוע תיקונים מוצעים.

 תרגום מאגר הבחינות לאנגלית    תרגום מאגר הבחינות לערבית