משרד התחבורה - רשות הספנות והנמלים (להלן – הרשות או המשרד או משרד התחבורה) מזמין בזה מציעים מתאימים להגיש את הצעתם למתן שרותי יעוץ בנושא חומרים מסוכנים ומזיקים, המפורטים במפרט המקצועי למכרז זה (להלן – חומרים מסוכנים), באניות ובנמלים.