רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמינה בזה מציעים להגיש הצעותיהם לביצוע עבודות שיקום, שיפוץ ותחזוקת מגדלורים, משואות אור ומתקני התראה אלחוטיים הנמצאים במימי החופים וברחבי הארץ.