בהמשך לתהליך ייעול ושיפור השירות שניתן לציבור המשיטים במסגרת הבחינות העיוניות , החל מיום ראשון ה 25.08.2019, הבחינות העיוניות בימאות א' וב' ייערכו רק בפורמט ממוחשב.
הרישום לבחינת העיונית בימאות א' וב' הממוחשבת יתאפשר רק דרך אפליקציית זימון תורים (myVisit).
זימון תור למבחן משולב (ימאות א' + ב') יבוצע כיחידה אחת, אין צורך לזימון כפול.

לנוחיות המשיטים הורחבו ימי הבחינות הממוחשבות , וכיום ניתן להיבחן בימים שני וחמישי בכל שבוע.


הרישום ליתר הבחינות העיוניות ימשיך להתבצע באותה מתכונת בהן נערכו עד כה ללא כל שינוי.