קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לשיפור השירות

כחלק ממהפכת השירות, עוסק משרד התחבורה והבטיחות בדרכים בימים אלו גם בבחינת הרגולציה המוטלת על הציבור מתוך כוונה לשפר את השירות הניתן על ידי המשרד ולייעל אותו.

מטרת הפנייה, היא לקבל מן הציבור מידע על היבטים אותם ניתן לשפר בהסמכת משיטי נוסעים בשכר.

הנכם מוזמנים להגיש את התייחסותכם באמצעות מענה על שאלון קצר:

עזרו לנו להשתפר עבורכם!

השאלון יהיה פתוח למענה עד תאריך 28/11/2019.