הדפסה

בהמשך לתהליך ייעול ושיפור השירות במסגרת הבחינות העיוניות, הוספה הבחינה עוצמה ב' למערכת הבחינות הממוחשבת.

מאגר עדכני עבור שאלון הבחינה בעוצמה ב' פורסם באתר האינטרנט של רשות הספנות והנמלים תחת הכותרת "שאלון משיט עוצמה ב' ממוחשב".

החל מיום שני ה 25.11.2019 , ניתן להירשם לבחינה בעוצמה ב', בדומה לבחינות העיונית בימאות א' וב' רק באופן ממוחשב דרך אפליקציית זימון תורים (myVisit).


הרישום ליתר הבחינות העיוניות ימשיך להתבצע באותה מתכונת בהן נערכו עד כה ללא כל שינוי.
לנוחיותכם מצ"ב כנספח מדריך לזימון תור דרך אפליקציית myVisit.