האגף לכלי שיט קטנים ומשיטים מבצע היערכות מחדש עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה:

  • הבחינות העיוניות להסמכת משיטים שהוזמנו דרך מערכת MyVisit מבוטלות החל מיום ראשון, ה-19.07.2020.
  • זימון מחדש לבחינות העיוניות יתבצע דרך בתי הספר לשיט או דרך המענה הטלפוני של אגף כלי שיט קטנים ומשיטים בטלפון: 04-8632235.
  • בחינות מעשיות ימשיכו להתקיים תוך שמירה על מגבלת התקהלות של 20 איש במרחב הפתוח.
  • קבלת קהל תתקיים כסדרה בהתאם לתורים שזומנו באמצעות מערכת MyVisit.
  • מועדי כושר שיט בהתאם לטבלה שמפורסמת באתר האינטרנט יתקיימו כסדרם, זאת תחת שמירה על הנחיות משרד הבריאות בעניין מניעת התקהלות ושמירת מרחק של 2 מטר לפחות.
  • חידוש ותשלום עבור תעודת משיט ורישיון שיט ניתן לבצע באופן מקוון דרך אתר השירותים הממשלתי, ללא צורך בהגעה למשרדי האגף.

 

 בתי הספר לשיט מתבקשים להעביר תוכן הודעה זו למשיטים.