הדפסה

באמצעות טופס מלווה

לאחרונה רבו המקרים בהם התקבלו דוחות הנדסיים לכלי שיט המפוקחים באגף לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים (להלן- רספ"ן) באופן לא ברור וללא מסקנות חד משמעיות.

חוסר הבהירות גרם לעיקובים רבים הנובעים מהחזרת הדוחות לעורכם לתיקון ולעיון נוסף.

על מנת לשפר את תהליך העבודה וצמצום זמני ההמתנה לאישור, החל מיום 01.09.2020 יידרש להגיש דוח הנדסי לכלי שיט המפוקחים באגף לכלי שיט קטנים בליווי טופס מלווה.

את הטופס המלווה ניתן לקבל במשרד מנהל אגף בכיר הנדסה ותפעול נמלים ברספ"ן או בקישור המצ"ב

טופס מלווה לדוח הנדסי לכלי שיט המפוקחים באגף כש"ק   להורדה טופס מלווה לדוח הנדסי   להורדה טופס מלווה לדוח הנדסי

יובהר
כי לא יתקבל דוח הנדסי ללא הטופס המלווה

כאמור, ההוראה תיכנס לתוקף החל מיום 01.09.2020.