הדפסה

כחלק משיפור השירות לקהילת המשיטים במיוחד בתקופה זו בצל תחלואת הקורונה.

אנו שמחים לבשר כי החל מהיום ניתן לקבל את תעודת המשיט הזמנית מנייר לחצי שנה בצורה דיגיטלית (מצ"ב דוגמא), ללא צורך הגעה למשרדי האגף או המתנה לקבלת האגרה בדואר.

מהיום, עם תשלום חידוש/כפל תעודת משיט באופן מקוון דרך אתר השירותים הממשלתי תחת שירות תחבורה ימית, תשלח תעודה זמנית דיגיטלית לכתובת המייל האישי שיוזן בעת ביצוע התשלום.

לאחר התשלום, במהלך 60 יום תשלח תעודה קשיחה לכתובת המשיט הרשומה במשרד הפנים, עם תוקף של 5 שנים או עד יתרת התוקף במקרה של הנפקת כפל תעודה.

Licensing Authority for Sall Craft Operators