לביתי הספר לשייט ולציבור המשיטים:
  1. נכון להיום, יום חמישי, ה- 05.11.2020 אין קבלת קהל ובחינות הסמכה למשיטים (עיוני/מעשי) במשרדי האגף ושלוחותיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות
  2. כמו כן, אין מועדים לכושר שייט, הוראת שעה על הארכת תוקף הרישיונות ב 60 יום ממועד פקיעת התוקף פורסמה באתר האינטרנט של רשות הספנות והנמלים (הודעה למשיטים 032/20)
  3. עם הסרת המגבלות בהתאם למתווה, יפתחו מועדים באפליקציית myVisit וכל שירות ינתן בהתאם לזימון תור מראש
  4. יש להתעדכן מעת לעת באתר רשות הספנות והנמלים, מאחר ותופץ הודעה בעניין פתיחת השירותים מחדש