סיוע ממשלתי לענף הספנות לשנת 2020 מבוסס על החלטת ממשלה מס' 1107 מיום 30.12.2013 לשיפור כושר התחרות של הספנות הישראלית ובהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י שר התחבורה בהסכמת שר האוצר ולעניין אניות אנרגיה גם בהסכמת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

עפ"י קריטריונים בהחלטת הממשלה הסיוע לספנות משנת 2020, הוגבל סכום הסיוע היומי המרבי לימאי ל-512  ₪, לקצין באניית אנרגיה מסוג צובר פחם ל-512  ₪ ומסוג מכלית ל-768 ₪.


להורדת המסמך