הוועדה הציבורית לבחינת הארגון, התפעול והתפקוד של המערכות התחבורתיות-נמליות בישראל במצב חירום וברגיעה.

בעקבות מלחמת לבנון השניה מינה מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רו"ח גדעון סיטרמן, וועדה ציבורית בראשות עו"ד יהודה טוניק לבחינת הארגון, התפעול והתפקוד של המערכות התחבורתיות - נמליות בישראל, בזמן חירום וברגיעה.

סיכום עיקרי דו"ח הוועדה