במטרה לשפר את השרות לבעלי כלי שיט ומשיטים, החל מתאריך 15/07/2013 יופעל המוקד הטלפוני של משרד התחבורה 5678*, גם בנושאי כלי שיט ומשיטים בנוסף לנושאי תחבורה אחרים.

מועדי פעילות המוקד הטלפוני
  • בימים א'-ה' בין השעות 07:00 עד 20:00.
  • בימי ו' וערבי חג בין השעות 07:00 עד 13:00.
שלב א'
החל מיום 15/07/2013 יסייע המוקד במתן מידע כללי הנוגע לכלי שיט ומשיטים. נושאים שהמוקד לא יוכל לטפל בהם, יועברו לטיפול האגף לכלי שייט קטנים ויטופלו תוך 3 ימי עבודה.

שלב ב'

להערכתנו בתוך מספר חודשים, יורחב השרות במוקד גם לנושאים פרטניים שיאפשרו חידוש ומתן כפל רישיונות שיט ותעודות משיט ובאפשרות לשלמם באמצעות המוקד.

נמעני הודעות למשיטים מתבקשים לסייע בהפצת הודעה זו לציבור בעלי כלי השיט והמשיטים.