בסדנה שנערכה בנושא קידוחים ימיים ו MODU ניתנו הרצאות ע"י מספר מומחים מטעם האיחוד האירופאי אשר סקרו בפנינו תחומים והיבטים שונים של נושא הקידוחים הימיים.

במהלך הסדנה עלו הנושאים הבאים:

  • דברי פתיחה ומצגת בנושא רספ"ן והאתגרים העומדים לפניה הנובעים מתחום הקידוחים הימיים מאת צביקה שפירא מנהל אגף כלכלה וקש"ח ברספ"ן.
  • סקירה כללית על תחום ה MODU ניתנה ע"י מר סטיבן וולקר מה-HELTH AND SAFETY EXECUTIVE בבריטניה, לגבי היבטים טכניים כלליים והתקדמות התעשייה במהלך העשורים האחרונים החל משנות ה 60 של המאה הקודמת. עוד דיבר מר וולקר על מבנה הפיקוח האנגלי ועל דרישות חדשות מאת הדירקטיבה האירופית שמטרתן ליצור אחידות כלל אירופית ואשר מכוונת ליצור מנגנון אחד בכל מדינה אשר יהיה נקודת המגע היחידה עם פעילות הקידוח, זאת בשונה מהמודל האנגלי המורכב מרשויות נפרדות.
  • סקירה על תחום הפיקוח המבוססת על הערכת סיכונים ווידוא רמת פעילות נאותה ניתנה ע"י מר רוב ואן אלסן מה- STATE SUPERVISSION OF MINES, אשר דיבר על צורת הפיקוח המיושמת כיום בהולנד ועל הסמכויות הניתנות לרשות בה הוא עובד כרשות היחידה המפקחת על התחום, אך מקבלת את סמכויותיה מרגולטורים נוספים בתחומיהם.
  • סקירה בנושא אמנת ברצלונה והחוק הבינ"ל ניתנה ע"י מר לוסיאן שבזון מהמכון לפיתוח בר קיימא ויחסים בינ"ל בצרפת, שכללה תקציר היסטורי של האמנה ומטרותיה וחקיקה בינ"ל, המאמצת אספקטים שונים מהאמנה ומגיבה לאסונות פוטנציאליים בקידוחים ימיים להם השלכות גדולות מאד על איכות הסביבה.
  • סקירה מאת מר גבינו גונזאלס על REMPEC ופעילות הארגון בתחום ההכנה לזיהום ימי ממתקני קידוח ימיים, כגון הכשרה ותיאום תגובה ופעילות בעת אסון, וכן יישום אמנת ברצלונה בפועל למניעת זיהום בים התיכון.
  • הרצאה בע"פ מאת מר גטנו ליברנדו מארגון ה - IMO לגבי דיונים של הארגון בנוגע לאחריות הביטוחית של ארצות העוסקות בתחום הקידוחים הימיים ובעיית השיפוט של הארגון בנושאים הללו.
  • סקירה מאת מריה רודריגז מארגון OSPAR המהווה איחוד של מספר מדינות האחראי על שימור הסביבה הימית באזור הצפון אטלנטי ומבצע החלטות ניתור ואכיפה של מניעת זיהום, על פעילותם באופן כללי ועל פעילותם הספציפית בנושא מתקני קידוח ימי והאספקטים השונים של זיהום ממתקנים אלו.

לצפיה במצגות אשר הועברו ע"י המרצים בסדנת TAIEX שהתקיימה באוגוסט 2013 במכון להכשרה ימית