מדדי שירות בנמלי ישראל - סיכום שנת 2018
כמות מטענים   להורדה כמות מטענים
אניות מכולות   להורדה אניות מכולות
אניות מטען כללי   להורדה אניות מטען כללי
אניות צובר חופנים   להורדה אניות צובר חופנים
אניות מתקנים אוטומטיים   להורדה אניות מתקנים אוטומטיים