מדדי רמת השירות מהווים כלי לבדיקת יעילות עבודת הנמל, לצורך מעקב ופיקוח על מנת שרמת השירות ללקוחות לא תיפגע כתוצאה מהרפורמה בנמלים.
הנמל הינו מערכת לוגיסטית מורכבת מבחינה תפעולית, מבחינת היקף מקבלי השירות ומספר גורמי הממשלה המעורבים בפעילותו.

במסגרת תהליך הרפורמה, נעשה ניסיון לשמור על רמות השירות ואף לשפרן, כך שתתאפשר יצירת תחרות בין הנמלים בישראל ובינם לבין נמלי חו"ל (למטענים בשטעון). לצורך כך, על הנמלים לפעול להתייעלות, כך שתופק מירב התועלת למשק וללקוחות הנמלים. כל זאת באמצעות קיצור זמן שהיית האוניות בנמלים, וקיצור זמן ההמתנה של המטענים בנמלים, כך שתושג התייעלות והוזלת עלויות ללקוחות הנמל (אניות, בעלי מטענים ונוסעים).
לצורך ביצוע רגולציה על פעילות הנמלים אנו שוקדים על פיתוח כלים יעילים אשר ישלימו את המידע הניהולי הנדרש אשר ישפכו אור על יעילות הנמלים.
בשנת 2006 הוחל במדידה ובפרסום של נתוני התפוקות הממוצעים ותנועת המטענים בנמלים המסחריים. זאת כחלק ממדיניות עידוד התחרות על ידי כל הגורמים לפי סוגי המטענים העיקריים (מכולות ביח' , מטען כללי וחופנים בטונות ).
אנו מודדים שלושה קבוצות מדד: תפוקות, זמנים והקצאות ידיים (צוותים).
ישנם שלושה מדדי תפוקות:
1. תפוקה לשעת שהיית אוניה - הכמות הממוצעת של מטען המשונעת בשעת שהייה של אוניה בנמל.
2. תפוקה לשעת צוות/מנוף - כמות מטען ממוצעת המטופלת בשעת עבודה של צוות (מנוף) אחד.
3. תפוקה לשעת עבודה בפועל - כמות המטען הממוצעת לשעת עבודה בפועל של אוניה.
שני מדדי זמנים:
4. זמן שהייה ממוצע של אוניה - הזמן הנמדד מתחילת המשמרת הראשונה אליה הוזמנו הידיים ועד להפלגת האוניה (ירידת הנתב).
5. זמן המתנה ממוצע של אוניה - משך הזמן מתחילת המשמרת הראשונה שהוזמנו הידיים ועד שעת תחילת עבודת הצוות הראשון על האוניה בפקידה מסוימת (דיווח תפעולי)
מדד הקצאת צוותים:
6. הקצאת "ידיים" - היענות מול ביקוש - מדד זה מבטא את היחס הממוצע שבין סה"כ כמות ה"ידיים" (הצוותים) שסוכני האוניה מזמינים ביום עבודה לניטול מטענים לבין כמות ה"ידיים" המצוותות באותו יום.
מדדי שירות בנמלי ישראלקובץ PDF
סיכום שנת 2020
כמות מטענים   להורדה כמות מטענים
אניות מכולות   להורדה אניות מכולות
אניות מטען כללי   להורדה אניות מטען כללי
אניות צובר חופנים   להורדה אניות צובר חופנים
אניות מתקנים אוטומטיים   להורדה אניות מתקנים אוטומטיים
ניתוח מדדי שירות בנמלי ישראל   להורדה ניתוח מדדי שירות בנמלי ישראל

השאיפה היא לצמצם את משך שהיית האוניה בנמל ועמידה בלוחות זמנים קפדני של חברות הספנות המפתחות שירותים נוספים ומפעילות קווי שירות.

  ניתוח מדדי שירות בנמלי ישראל